Anton Konushin "Computer vision infrastracture"

Slides

Download:
mscvs2011_konushin.pdf